Posted 3 vjet ago

Apply Online

Vërtetoj se të dhënat e sipërshënuara nga unë, gjatë përgjigjeve në pyetjet, janë të vërteta, të plota dhe të sakta.

Referencat: Shënoni tri kontakte të cilët do të mund ti kontaktonim për referenca (punëdhënës, bashkëpunëtor etj. Familjarët nuk konsiderohen si referenca)..

Historiati i Punesimit

Te dhena tjera

Universiteti, shkolla apo ndonjë trajnim/kurs formal të kryer

HISTORIATI I PUNËSIMIT:

Njohja e gjuheve

Shkathtesite kompjuterike

Pozita dhe vendi

Te dhenat personale

E-Mail