Pikat e shitjes

Viva Fresh Hypermarket
(Formati A)

Viva Fresh Supermarket
(Formati B)

Viva Fresh Family
(Formati C)

Mbi 96 pika në Kosovë

“Viva Fresh” është rrjeti më i madh i shitjes me pakicë në Kosovë, me mbi 96 dyqane në 25 qytete të Kosovës. Me qëllim që “Viva Fresh” të jetë sa më afër familjes, ka ndërtuar 16 pika të konceptit “Viva Fresh Family”, përbrenda formatit të minimarketeve.
Hypermarket
Supermarket
Minimarket
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.