Kontakt

Zyret Qëndrore

Qendra e Logjistikës - Fshati Suhodoll
10000/14000 Lipjan, Kosovë

Telefon

0800 00123
+38338408888

E-mail

info@vivafresh-rks.com