Posted 3 vjet ago

Apply Online

Referencat: Shënoni tri kontakte të cilët do të mund ti kontaktonim për referenca (punëdhënës, bashkëpunëtor etj. Familjarët nuk konsiderohen si referenca)..

Te dhena tjera

Historiati i Punesimit

HISTORIATI I PUNËSIMIT:

Universiteti, shkolla apo ndonjë trajnim/kurs formal të kryer

Shkathtesite kompjuterike

Njohja e gjuheve

E-Mail

Te dhenat personale

Pozita dhe vendi

Vërtetoj se të dhënat e sipërshënuara nga unë, gjatë përgjigjeve në pyetjet, janë të vërteta, të plota dhe të sakta.