Tradita familjare → Familja Rexhepi me një traditë shumëvjeçare të punës në industrinë e tregtisë, operonte edhe me mullirin më të madh në rajon. Më 1964 familja Rexhepi ndërtoi mullirin e parë elektrik në rajon. Në po këtë pikë, më pas filloi veprimtarinë e shitjes së pemëve dhe perimeve.