2020-a dhe lufta me pandeminë Covid-19 paraqiti vështirësi në operacionet e afarizmit në përgjithësi. Mirëpo, “Viva Fresh” si udhëheqës i tregut, me përgjegjësinë për të qëndruar afër konsumatorit besnik, ka siguruar furnizim të vazhdueshëm, shërbim të sigurt, çmimet më ekonomike në treg dhe nuk ka lejuar rritjen e çmimeve nga furnitorët.