Në një studim të fundit të kryer nga ekspertë të industrisë – Data4X, Viva Fresh Store, si një ndër kontribuesit kryesorë, renditet në këtë listë prestigjioze, duke përfaqësuar me krenari Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut.

Përmes qëndrueshmërisë dhe përkushtimit ndaj prodhuesve vendor dhe të gjithë partnerëve të saj, Viva Fresh ka krijuar një model të suksesshëm që nxit zhvillimin ekonomik të komunitetit dhe kontribuon në fuqizimin e ekonomisë vendore. Si punëdhënësi më i madh në vend, dhe si kompani 100% vendore, ajo fuqizon individët dhe komunitetin në tërësi.

Te përkushtuar për të ofruar cilësi të lartë dhe shërbim të shkëlqyeshëm ndaj konsumatorëve, Viva Fresh Store ka arritur të bëhet një pjesë e rëndësishme e komunitetit ekonomik në Ballkan. Nga një ndërmarrje e vogël lokale në fillimet e saj, ajo tani është një prej faktorëve më të rëndësishëm në rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë në tërë Ballkanin Perëndimor.